Tuesday, 16 February 2010

(y)

ya

丫 壓 厭 吖 呀 押 鴉 啞 椏 鴨 雅


牙 伢 芽 岈 玡 釾 蚜 崖 涯 睚 衙


疋 啞 雅


軋 亞 壓 訝 迓 玡 埡 挜 砑 婭 氬 揠 猰

ya


yan
yān
咽 懨 嬮 煙 殷 胭 焉 崦 閼 閹 淹 腌 湮 鄢 嫣 燕

yán
延 芫 嚴 言 阽 妍 巖 沿 炎 研 鹽 埏 鉛 閻 蜒 筵 顏 檐

yǎn
奄 兗 匽 儼 衍 弇 剡 厴 掩 郾 眼 偃 琰 棪 揜 晻 渰 扊 罨 演 縯 魘 蝘 黡 甗 黭 鼴

yàn
厭 觃 研 硯 咽 彥 艷 晏 唁 宴 驗 鴳 諺 堰 雁 喭 焰 焱 滟 墕 釅 饜 爓 讞 燕 贗

yang
yāng
央 泱 殃 鴦 秧 鞅

yáng
揚 羊 陽 瑒 楊 旸 飏 煬 鍚 佯 瘍 垟 徉 洋 烊 蛘

yǎng
卬 仰 養 氧 癢 瀁

yàng
怏 煬 樣 恙 烊 羕 鞅 漾

yao
yāo
幺 夭 吆 約 妖 要 喓 腰 徼 邀

yáo
爻 堯 肴 僥 垚 蕘 軺 峣 姚 珧 陶 銚 窯 謠 搖 徭 遙 猺 瑤 飖 繇 鰩

yǎo
杳 咬 舀 窅 窈

yào
瘧 藥 要 鑰 靿 鷂 曜 耀

ye

耶 倻 掖 椰 暍 噎


邪 爺 耶 揶 铘


也 冶 野


業 葉 頁 曳 嶪 拽 鄴 夜 咽 曄 燁 掖 液 謁 殗 腋 靨 馌

yi

一 伊 衣 醫 依 祎 咿 檥 銥 猗 椅 壹 揖 嫛 漪 噫 鹥 繄 黟


義 匜 儀 訑 圯 夷 貤 沂 詒 迤 飴 怡 宜 荑 杝 咦 貽 迻 姨 栘 眙 胰 宧 扅 蛇 移 痍 遺 椸 頤 疑 嶷 籎 彝 觺


乙 已 以 依 釔 迆 苡 佁 檥 尾 矣 苢 蟻 艤 酏 倚 扆 椅 顗 蛾 旖 踦 齮


乂 弋 億 義 藝 刈 憶 艾 仡 議 屹 亦 衣 異 杙 抑 囈 邑 貤 佚 役 譯 易 嶧 佾 懌 泆 詣 驛 繹 枻 軼 昳 食 疫 弈 羿 奕 斁 挹 悒 益 浥 誼 埸 勚 逸 翊 翌 嗌 鶂 溢 肄 裛 裔 意 縊 藝 蜴 鮨 瘞 嫕 鹝 鎰 饐 毅 鹢 熠 薏 殪 曀 螠 噫 劓 賹 臆 翳 寱 翼 虉 鐿 癔 懿 鹥

yin
yīn
因 陰 茵 音 洇 姻 骃 絪 氤 殷 銦 裀 堙 喑 愔 闉 溵 禋 慇

yín
圻 吟 垠 狺 訚 崟 銀 淫 寅 婬 龂 鄞 夤 齦 蟫 霪 嚚

yǐn
尹 引 吲 飲 蚓 隱 靷 讔 檃 癮 螾

yìn
印 飲 茚 蔭 胤 垽 鮣 窨 憖

ying
yīng
應 英 鶯

yingli
yīnglǐ


ying
yīng
罃 嬰 媖 瑛 锳 蘡 攖 嚶 罌 纓 瓔 櫻 鸚 膺 鷹

yíng
迎 塋 熒 滎 盈 瑩 螢 營 縈 鎣 楹 瀅 蠅 瀠 嬴 贏 瀛 籝

yǐng
郢 潁 穎 影 癭

yìng
應 映 硬 媵

yo

育 喲 唷

yo


yong
yōng
傭 擁 癰 邕 庸 嗈 鄘 雍 墉 慵 鏞 壅 臃 雝 饔

yóng
喁 颙

yǒng
永 甬 泳 俑 勇 涌 恿 蛹 湧 踴 鲬

yòng
用 傭 醟

you
yōu
優 憂 攸 呦 幽 悠 麀 鄾 耰

yóu
尢 尤 由 郵 猶 油 柚 疣 莜 蕕 鈾 蚰 魷 游 楢 輶 鲉 猷 蝣 蝤 繇

yǒu
友 有 酉 卣 羑 莠 銪 牖 黝

yòu
又 右 幼 有 佑 侑 狖 柚 囿 宥 祐 誘 蚴 釉 褎 鼬

yu

迂 吁 紆 於 菸 淤 瘀


于 與 予 邘 伃 玙 歟 余 妤 盂 臾 魚 禺 竽 舁 俞 狳 馀 諛 娛 萸 雩 漁 隅 揄 喁 嵎 崳 畬 逾 腴 愉 渝 瑜 榆 虞 愚 艅 覦 歈 輿 窬 蝓 髃


與 予 嶼 傴 宇 羽 嫗 雨 俁 禹 語 圄 敔 圉 偊 鄅 庾 铻 瑀 瘐 齬 窳


與 玉 馭 芋 吁 聿 谷 飫 汩 雨 郁 育 昱 禺 獄 語 彧 峪 鈺 浴 預 域 堉 菀 欲 閾 淯 諭 尉 棫 遇 喻 御 鵒 寓 裕 粥 矞 蕷 罭 愈 煜 滪 譽 蔚 蜮 毓 隩 薁 熨 遹 豫 燠 燏 鷸 鬻

yuan
yuān
鳶 眢 鴛 冤 淵 涴 蜎 鹓 裷 箢

yuán
元 芫 園 員 沅 垣 爰 袁 原 圓 黿 援 湲 媛 緣 塬 猿 源 嫄 轅 櫞 螈 圜

yuǎn


yuàn
苑 怨 院 垸 衏 媛 掾 緣 瑗 愿

yue
yuē
曰 約 矱

yuě


yuè
月 戉 樂 刖 抈 軏 玥 岳 櫟 鑰 說 悅 閱 鉞 躍 越 粵 鸑 樾 嶽 龠 瀹 黦 爚 籥 籰

yun
yūn
暈 缊 氳 煴 赟

yún
云 勻 蕓 員 沄 妘 紜 昀 耘 畇 鄖 涢 筠 筼 鋆

yǔn
允 狁 隕 殞

yùn
孕 運 蕓 員 鄆 惲 暈 醞 慍 缊 韞 韻 煴 褞 蘊 熨

No comments:

Post a Comment